Obsah
Úvod
Evolúcia v Tierre
Sieťová Tierra
Experiment - interakcia kreatúr s látkou v prostredí
Linky
Literatúra
O tejto kapitoleOstatné kapitoly
LEE
Framsticks
EINSTein
Nerve garden
Poly World
Simulácia evolúcie rozhodovania
Nornovia
Creatures 3
Primordial Life
Core War
Desktop Garp
Tierra
Avida


Hlavne menu
 O nás
 Tutoriály
 Archiv


Experiment - interakcia kreatúr s látkou v prostredí

Podkapitoly:

Riešenie
Simulácia
Záver

Cieľom tohto projektu bola simulácia prítomnosti látky v prostredí, v ktorom sa nachádza(jú) kreatúry. V praxi môže ísť napríklad o odstraňovanie znečistenia z vody pomocou baktérií, alebo o inú interakciu s inou neživou látkou.
Treba teda vytvoriť takú kreatúru, ktorá by okrem rozmnožovania bola schopná vyhľadávať určité látky v prostredí a tie meniť alebo odstraňovať. Vďaka týmto látkam by mala získavať schopnosť rozmnožovať sa, príp. mutovať.

Pozn.: autorom experimentu je Peter Benko

Hore
Kontakty:     webmaster     admin     chief
Valid HTML 4.01! Valid CSS!