Obsah
Čo je umelá chémia?
Prehľad projektov umelej chémie
Umelý život cez umelú chémiu?
Chémia delenia čísel
Polymérová chémia
Literatura
O tejto kapitoleOstatné kapitoly
Freemanove K modely
Umelé imunitné systémy
Biomimicry - Biomimetics
Umelé chémie
Chemické vlny
DNK počítače
Artificial Music
Memetika
Artificial Life Games
Artificial Art
Väzenská dilema


Hlavne menu
 O nás
 Tutoriály
 Archiv


Prehľad projektov umelej chémie

Sumarizácia a prehľad projektov, prác a o sústavách používaných ku konštrukcii umelej chémie.

Explicitné Reakčné Siete

(Varela et al., 1974) definovali explicitné reakčné systémy aby vysvetlil jeho predstavu o autopoiesis. (Eigen & Schuster, 1977) použili explicitný reakčný systém aby demonštrovali hypercyklické reakčné dynamiky. V (Ziegler at al., 1998) je opísaná aplikácia explicitných reakčných systémov na riadenie autonómneho robota.

Spoločnou vlastnosťou týchto explicitne definovaných reakčných sietí je, že reakčné pravidlá sú postavené na štruktúre objektov (molekula). V skutočnosti, objekty sú len abstraktné symboly bez definovanej štruktúry. Tieto explicitný prístup nedovoľuje však študovať

  1. konštruktívne dynamické procesy

  2. vzťahy štruktúra-funkcia

Typogenetics

Typogenics (zavedené Hofstadterom) je implicitne definovaná konštruktívna umelá chémia. Ilustruje Logiku života, DNA-RNA-ENZYME-DNA cyklus. Typogenetics je preskúmané v (Morris, 1989).

Polymérová chémia

V umelej polymérovej chémii objekty sú sekvenciou symbolov a reakčné pravidlá pozostávajú z lomu a reťazenia (napr. AABBBA + BBB <---> AABBBABBB).

Tieto systémy intenzívne skúmali (Bagley & Farmer, 1992), (Kauffman, 1993), (Bagley at al., 1992), (Farmer at al., 1986) a iní. Druh chémie v (Banzhaf at al., 1996) môže byť tiež považovaná ako polymérová chémia.

Násobenie matíc

V (Dittrich & Banzhaf, 1998) sa používa násobenie matíc ako reakčný mechanizmus binárnej reťazcovej chémie. V tomto prípade binárny reťazec je pomocou operátora pretransformovaný do matice.

Binárne automaty

Myšlienka použiť formálne automaty k definovanie reakčného mechanizmus vedie k menu John S. McCaskill. Nápad bol realizovaný a preskúmaný pánmi (Thürk, 1993), (Ikegami & Hashimoto, 1996) a (Dittrich & Banzhaf, 1998), (Dittrich & Banzhaf, 1995), (Dittrich, 1995). Použitie mechanizmu, ktorý je "kompatibilný" v dnešnej dobe s hardwarovým vybavením počítačov dovoľuje veľmi účinnú implementáciu. Binárne automaty sú obzvlášť užitočné, ak sa obrovské priestorovo distribuované systémy simulujú na rekonfigurovateľných počítačoch (McCaskill at al., 1994).

Jednoduché aritmetické operátory

Jednoduchá aritmetika alebo logický operátor sa môžu použiť na konštrukciu umelej chémie so zaujímavými spôsobmi, ako napr. chémia delenia čísel v (W. Banzhaf at al., 1996).

Hore
Kontakty:     webmaster     admin     chief
Valid HTML 4.01! Valid CSS!