Obsah
Čo je umelá chémia?
Prehľad projektov umelej chémie
Umelý život cez umelú chémiu?
Chémia delenia čísel
Polymérová chémia
Literatura
O tejto kapitoleOstatné kapitoly
Freemanove K modely
Umelé imunitné systémy
Biomimicry - Biomimetics
Umelé chémie
Chemické vlny
DNK počítače
Artificial Music
Memetika
Artificial Life Games
Artificial Art
Väzenská dilema


Hlavne menu
 O nás
 Tutoriály
 Archiv


Čo je umelá chémia?

Čo je umelá chémia ? (I)

Umelá chémia pozostáva z

 1. množiny objektov (nazývaných molekuly)
 2. množiny pravidiel interakcií (nazývaných reakčnými pravidlami)
 3. definície dynamiky populácie

Čo je umelá chémia ? (II)

Samozrejme že prvá uvedená definícia umelej chémie, je veľmi formálna a nie je zrejmé, čo vlastne tvorí jednotlivé množiny objektov a pravidiel spolu z dynamikou populácie.

 1. objekty:
  abstraktné symboly, čísla, lambda výrazy, binárne reťazce, znakové reťazce, abstraktné dátové štruktúry, a pod.
 2. reakčné pravidlá:
  párovanie reťazcov, zlučovanie reťazcov, lambda výpočet, maticová manipulácia, jednoduché aritmetické operácie, boolovské siete, elektronický hardware, a pod.
 3. dynamika:
  obyčajná diferenciálna rovnica (ODE), meta-dynamika, explicitná kolízna simulácia, trojrozmerný Euklidovský priestor, a pod.

Zadefinovaním vlastných objektov a reakčných pravidiel a samotnej dynamiky takto vytvoreného systému, je prístupom zo strany umelej chémie, skúmať vlastnosti sa takéhoto systému. Správanie sa jednotlivých objektov v podmienkach určených reakčnými pravidlami a dynamikou, je často krát chaotické a nedá sa analyzovať, avšak nastávajú prípady, keď emergencia správania sa systému začne vykazovať znaky, ktoré pripomínajú skutočný život ako napr. RNK-DNK enzymatické cykly, vzťah predátora a koristi či samotnú evolúciu.

Uplatnenie

Prístupy umelej chémie môžeme nájsť v rôznych oblastiach vedy a vymenovať všetky nie je možné. Preto, tu uvádzam tu len hlavné motivačné zdroje oblastí ,o ktorých viem a z ktorými som sa stretol na potulkách po internete.

 • Modelovanie
  • Biológia (RNK, DNK, evolúcia, vznik života)
  • Sociológia (sociálne správanie sa živých organizmov)
  • Paralelné procesy (modulárne systémy)

 • Spracovanie informácii
  • Riadenie (autonómne roboty, modely riadiacich systémov)
  • Logika (napr. automatická kontrola)
  • Chemické programovanie

 • Optimalizácia
  • Kombinatorické procesy (optimalizácia algoritmov)

Hore
Kontakty:     webmaster     admin     chief
Valid HTML 4.01! Valid CSS!