Ostatné kapitoly
Freemanove K modely
Umelé imunitné systémy
Biomimicry - Biomimetics
Umelé chémie
Chemické vlny
DNK počítače
Artificial Music
Memetika
Artificial Life Games
Artificial Art
Väzenská dilema


Hlavne menu
 O nás
 Tutoriály
 Archiv


Umelé chémie

Podkapitoly:

Čo je umelá chémia?
Prehľad projektov umelej chémie
Umelý život cez umelú chémiu?
Chémia delenia čísel
Polymérová chémia
Literatura

Umelé chémie sú, v širokom zmysle slova, človekom vyrobené systémy, ktoré sa podobajú chemickým systémom. V užšom zmysle slova môže byť umelá chémia definovaná ako skupina objektov a skupina pravidiel, ktoré špecifikujú vzájomné pôsobenie jednotlivých objektov.

Hore
Kontakty:     webmaster     admin     chief
Valid HTML 4.01! Valid CSS!