Obsah
Úvod
Princíp
Aplikácie
Galéria
Prehľad appletov na webe
Applet
Literatúra a linky
O tejto kapitoleOstatné kapitoly
Lindenmayerove systémy
Modelovanie ekosystémov
Dawkinsove biomorfy
Reakčno-difúzne modely
Difúzne ohraničené zhlukovanie
Voronoiove diagramy
Časticové systémy
Fibbonaciho čísla a zlatý rez


Hlavne menu
 O nás
 Tutoriály
 Archiv


Aplikácie

Podkapitoly:

Chémia
Lesníctvo
Geometrické modelovanie
Marketing
Orientácia
Biológia

Antropológia a archeológia:

Identifikovanie časti regiónov pod okolo rôznych neolitických rodov, kmeňov, slávnostných centier a pevností.

Astronómia:

Identifikácia zhluku hviezd a zhluku galaxií.

http://www.edpsciences.org/journal/index.cfm?v_url=aas/full/1997/09/ds5306/node3.html

Biológia, ekológia a lesníctvo:

Model a analýza rozširovania území rastlín.

http://www.daimi.au.dk/~bek/thesis_html/node55.html

http://biology.beloit.edu/students/zdravko/vor_paper.html

Kartografia:

Zlučovanie satelitných fotografií do jednej veľkej mozaikovej mapy.

Chémia a kryštalografia:

Študuje chemické vlastnosti zlúčenín sodíka. Modelovanie prímesi na povrchu zliatin.

http://cacharro.quim.ucm.es/publicaciones/voroelec_ps.tar.gz

Geografia:

Analýza charakteristiky ľudského osídľovania.

http://msl.cs.uiuc.edu/~lavalle/cs497_2001/book/rplan/node3.html

Geológia:

Odhad rudných zásob na základe informácií získaných z prieskumných vrtov. Modelovanie trhlín v čadiči pri jeho zmenšovaní vplyvom chladu.

http://www-imagis.imag.fr/Publications/mpc/gi99.ps.gz

Geometrické modelovanie:

Hľadanie trojuholníkovej mriežky na povrchu 3D objektov.

http://www.ncgia.ucsb.edu/conf/SANTA_FE_CD-ROM/sf_papers/lattuada_roberto/paper.html

Marketing:

Modelovanie umiestnenia obchodov v prímestských častiach v USA. Rozdelenie obchodných centier na jednotlivé obchody.

Metalurgia:

Modelovanie rast jadier metalických povlakov.

http://www.yosh.ac.il/research/mmt/MMT-2000/papers/97-106.doc

Meteorológia:

Odhad regionálnych priemerných zrážok, na základe nameraných údajov.

Fyziológia:

Analýza distribúcie vo vlásočniciach v priečnom priereze svalov na výpočet okysličenia.

Zoológia:

Modelovanie a analýza teritórií zvierat.

Hore
Kontakty:     webmaster     admin     chief
Valid HTML 4.01! Valid CSS!