Obsah
Úvod
Fredkinove hradlo
Model biliardového automatu
Margolusov biliárdový CA
Trojuholníkové reverzibilné segmentované celulárne automaty
16 stavové reverzibilné segmentované celulárne automaty
Hexagonálny reverzibilný segmentovaný CA
Energia v biliardových automatoch
Entrópia v reverzibilných CA
Príklady RPCA - videá
Applety
Literatúra a linky
O tejto kapitoleOstatné kapitoly
Výpočtové schopnosti celulárnych automatov
Celulárne automaty - úvod
Samoreprodukujúce sa celulárne automaty
Kryštálove výpocty
HAL
Boidi
Floyi
Aplikácie celulárnych automatov
CAPOW
LIFE - Hra života
Fredkinov biliardový automat


Hlavne menu
 O nás
 Tutoriály
 Archiv


Literatúra a linky

Literatúra

Margolus N.: Physics like a model of computation. Physica D, 10 (1984), pp.81-95

- originál článok od autora biliardových automatov, kde opisuje RCA, fyzikálnu podstatu automatov a obsahuje aj popis biliardových automatov

Fredkin E. &Tommaso Toffoli T.: Conservative Logic

- základný článok o konzervatívnej logike a jej výpočtovej univerzálnosti ako aj o možnosti implementácie pomocou biliardového modelu

Fredkin E.: Digital Mechanics (An Informational Process Based on Reversible Universal Cellular Automata)

- základný článok o fyzikálnej podstate digitálnej mechaniky, jej výpočtových možnostiach a realizácii pomocou celulárnych automatov

Linky

Imai K,, Morita K.: A computation-universal two-dimensional 8-state triangular reversible cellular automaton, Proc. of the Second International Colloquium on Universal Machines and Computations, Metz, 90-99, 1998.

- tu je k dispozícii súbor vo formáte pdf, ktorý sa zaoberá univerzalitou samoreprodukčných rekurzívnych CA

Morita K., Margenstern M., Imai K.: Universality of reversible hexagonal cellular automata, (MFCS'98 Satellite Workshop on Frontiers between Decidability and Undecidability, Brno 1998).

- ďalší ps súbor na stránke Kenichiho Moritu, ktorá sa zaoberá univerzalitou reverzibilných hexagonálnych CA.

http://alife.co.uk/ca/margolus/

- na tejto stránke je vysvetlené Margolusovo susedstvo

http://kelp.ke.sys.hiroshima-u.ac.jp/projects/rca/urpca/BBM/

- popis Fredkinovej brány ako aj Margolusovho susedstva aj s peknými obrázkami

http://citeseer.nj.nec.com/263933.html

- táto stránka poskytuje pozadie pre pochopenie implementácie metódy lattice gas v dvoch pararelných superpočítačoch

http://www-binf.bio.uu.nl/~rdb/manuals/cash/node32.html

- popis systému CASH, ktorý je inšpirovaný celulárnymi automatmi Tofolliho a Margolusa

http://alife.co.uk/ca/bbm/index.html

- stránka zaoberajúca sa biliardovými automatmi, popis margolusovho susedstva a aj iných susedstiev

http://hex.org.uk/diffusion/plugin/

- applet, ktorý znázorňuje celulárne automaty navrhnuté pre ilustráciu rôznych typov reverzibilných difúzií

http://www.mirwoj.opus.chelm.pl/index.html

- Mirek's Cellebration (MCell) je 32 bitový program na platforme Windows, ktorý slúži k rozvíjaniu a vytvoreniu nových pravidiel a patternov pre 1-D a 2-D celulárne automaty. Nájdeme tu popis programu aj jeho históriu. Je k dispozícii na stiahnutie (3197KB)

http://www.cs.berkeley.edu/~jimlin/bball/

- applet, ktorý znázorňuje biliardový automat (biliard ball computer).Je prístupný aj zdrojový kód ku appletu

http://www.uscarom.org/billiard_ball_universe.html

- niečo z histórie biliardu ako hry a zaujímavostí okolo tejto hry

http://kelp.ke.sys.hiroshima-u.ac.jp/papers/im/200001-mcu-tcs-curca.pdf

- viac o trojuholníkových segmentovaných RCA vo formáte pdf

http://www.ke.sys.hiroshima-u.ac.jp/~morita/1992/MU92.pdf

- pdf na stránke K. Morita. Podrobnejšie popísané 16 stavové segmentované RCA

http://www.edpsciences.org/articles/ita/pdf/1999/06/ita9940.pdf

- pdf dokument, ktorý sa zaoberá problematikou HPCA podrobnejšie

Hore
Kontakty:     webmaster     admin     chief
Valid HTML 4.01! Valid CSS!