Obsah
Úvod
Fredkinove hradlo
Model biliardového automatu
Margolusov biliárdový CA
Trojuholníkové reverzibilné segmentované celulárne automaty
16 stavové reverzibilné segmentované celulárne automaty
Hexagonálny reverzibilný segmentovaný CA
Energia v biliardových automatoch
Entrópia v reverzibilných CA
Príklady RPCA - videá
Applety
Literatúra a linky
O tejto kapitoleOstatné kapitoly
Výpočtové schopnosti celulárnych automatov
Celulárne automaty - úvod
Samoreprodukujúce sa celulárne automaty
Kryštálove výpocty
HAL
Boidi
Floyi
Aplikácie celulárnych automatov
CAPOW
LIFE - Hra života
Fredkinov biliardový automat


Hlavne menu
 O nás
 Tutoriály
 Archiv


Energia v biliardových automatoch

Energia v biliardových automatoch

V biliardových automatoch je kinetická energia proporcionálne rozdelená podľa počtu pohybujúcich sa gúľ. V celulárnych biliardových automatoch platí, že ak máme

potom

je súčet pohybujúcich sa objektov ( každý pohybujúci sa objekt zmizne v jednej( každý pohybujúci sa objekt zmizne v jednej bunke a následne sa objaví v druhej bunke, tak

nám ukazuje koľko miest sa zmenilo).

Objekty, ktoré sa nepohybujú ostávajú v tých miestach kde boli v čase t-1 a na tom istom mieste sú aj v čase t. Potom počet stacionárnych objektov je

.

Zložitejší zápis (konštantného) celkového počtu objektov je

(1).

Počas zrážky sa časť kinetickej energie mení na potenciálnu energiu a potom sa mení späť.
Pretože (1) je konštanta pre každé pravidlo pre ktoré

je konštanta nie je možné derivovať čiastkové pravidlo pre toto vyjadrenie. Môžeme napríklad zaviesť pravidlo do (1) použitím ktorého eliminujeme ct (potom je E funkciou pt-1 a ct-1).
Hoci celý systém má jednoduchý deterministicky rozvíjajúci sa stav, z pohľadu malých častí systému sa ich výstupy môžu javiť ako náhodné.

Počet jednotiek v systéme z hľadiska energie je dôležitý vzhľadom k tomu, že je to analógia prvého termodynamického fyzikálneho zákona o zachovaní energie. Tu sa zachováva počet jednotiek v systéme.

Hore
Kontakty:     webmaster     admin     chief
Valid HTML 4.01! Valid CSS!