Obsah
Simulácia dopravy v meste
Kryptovanie dát
CA a katastrofy
Aplikácie celulárnych automatov v Biológii
O tejto kapitoleOstatné kapitoly
Výpočtové schopnosti celulárnych automatov
Celulárne automaty - úvod
Samoreprodukujúce sa celulárne automaty
Kryštálove výpocty
HAL
Boidi
Floyi
Aplikácie celulárnych automatov
CAPOW
LIFE - Hra života
Fredkinov biliardový automat


Hlavne menu
 O nás
 Tutoriály
 Archiv


Simulácia dopravy v meste

Podkapitoly:

Úvod
Rozdelenie CA modelov
CA model s jedným jazdným pruhom
Model s dvoma jazdnými pruhmi
2D CA model
Projekt - Ženeva
Linky
Aplety

Abstrakt

V poslednom období došlo v globálnom merítku k enormnému nárastu dopravných prostriedkov a tým aj k potrebe riešiť množstvo nevyhnutných otázok s tým spojených. Naliehavými sú najmä otázky spojené s bezpečnosťou cestnej premávky, ale nemenej zaujímavými a po ekonomickej stránke omnoho významnejšími sú aj otázky plynulosti, rýchlosti a ďalších atribútov cestnej premávky. Práve v takýchto podmienkach rastie záujem o technológie a postupy, ktoré by umožňovali simulovať rôzne situácie ešte pred ich fyzickou realizáciou. Jedným z prístupov umožňujúcich simuláciu procesov odohrávajúcich sa v reálnom živote sú aj celulárne automaty ( ďalej CA ).

V tomto dokumente sa budem zaoberať využitím celulárnych automatov pri simulácii dopravy. V úvodných sekciách bude rozobraté čo sú CA, princíp ich činnosti, rôzne modely CA a možnosti ich využitia v oblasti dopravy.

Hore
Kontakty:     webmaster     admin     chief
Valid HTML 4.01! Valid CSS!