Obsah
Epidemiologický model
Vyvíjajúci sa CA simulujúci rast rakoviny
Sieť CA na simuláciu imunitného systému
Iné aplikácie CA
LinkyOstatné kapitoly
Výpočtové schopnosti celulárnych automatov
Celulárne automaty - úvod
Samoreprodukujúce sa celulárne automaty
Kryštálove výpocty
HAL
Boidi
Floyi
Aplikácie celulárnych automatov
CAPOW
LIFE - Hra života
Fredkinov biliardový automat


Hlavne menu
 O nás
 Tutoriály
 Archiv


Epidemiologický model

Podkapitoly:

Vírusy
Model sveta
Algoritmy
Výsledky
Záver
Linky

Abstrakt

Každoročne na následky rôznych epidémií alebo hromadných infekčných ochorení ostáva množstvo ľudí na tzv. PN. Je to problém, ktorý sa tu vyskytuje už veľmi dlho a prejavuje sa tam, kde majú ľudia k sebe blízko v geografickom ponímaní problematiky.

Na tento problém by sme sa mohli pozerať z rôznych hľadísk, jedno z nich je aj to, že ľudia postihnutí takýmto vírusovým alebo infekčným ochorením musia ostávať doma a tým vznikajú mnohomiliónové straty pre podniky, ale tak iste tým pádom aj pre týchto ľudí. Toto je čiste ekonomický pohľad na vec. Myslím, že iba kôli tomu aby sme predchádzali takýmto epidémiám z toho dôvodu, že byť chorý je nepríjemné, sa nám oplatí sa tomuto cieľu venovať.

Preto sa prišlo s nápadom predikovať či už vypuknutie epidémie, alebo keď už vypukne, tak aj jej šírenie a predpokladaný koniec.

Na tento problém sa v prípade tejto austrálskej univezity, ktora sa výskumu v tejto oblasti venovala použili Celulárne Automaty, ktoré sa veľmi šikovne aplikovali na problém, a ako budeme môcť vidieť neskôr aj celkom úspešne.

Hore
Kontakty:     webmaster     admin     chief
Valid HTML 4.01! Valid CSS!