Ostatné kapitoly
Lindenmayerove systémy
Modelovanie ekosystémov
Dawkinsove biomorfy
Reakčno-difúzne modely
Difúzne ohraničené zhlukovanie
Voronoiove diagramy
Časticové systémy
Fibbonaciho čísla a zlatý rez


Hlavne menu
 O nás
 Tutoriály
 Archiv


Časticové systémy

Podkapitoly:

Úvod
Teoretický popis
Grafické aplikácie
Galéria
Spojitosť s umelým životom
Linky

Časticové systémy (particle systems) sa používajú predovšetkým v počítačovej grafike ako modelovacie techniky animácie fuzzy objektov. S úspechom sa používajú na modelovanie prírodných javov, zložitého správania rôznych spoločenstiev, prenos chemických informácií, optimalizačné algoritmy a pod.

Hore
Kontakty:     webmaster     admin     chief
Valid HTML 4.01! Valid CSS!