Obsah
Úvod
História
Gramatické systémy a umelý život - ALife
Kolónie
Ekogramatické systémy
Literatúra
O tejto kapitoleOstatné kapitoly
Genetické algoritmy
Genetické programovanie
Umelá embryogenéza
Evolučný dizajn
Interaktívny evolučný výpočet
Ekogramatiky
Evolučný hardware


Hlavne menu
 O nás
 Tutoriály
 Archiv


Ekogramatické systémy

Podkapitoly:

Základné vlastnosti a rozdelenie EG systémov
Rozdelenie EG systémov
Ekogramatické systémy a ALife

Ekogramatické systémy sú modelmi multiagentových systémov, v ktorých je podstatné vzájomné pôsobenie agentov a prostredia (Csuhaj-Varjú et al.,1997). Reprezentantom takéhoto multiagentového systému je napr. ekosystém.

Definícia: Ekogramatický systém rádu n je (n + 1)-tica ∑=(E,A1,....An),kde

 • E=(VE,PE),
  • VE je konečná abeceda,
  • PE je konečná množina OL pravidiel nad VE
 • pre každé i = 1,...,n , Ai = (Vi,Pi,Riii)
  • Vi je konečná abeceda,
  • Pi je konečná množina OL pravidiel nad Vi
  • Ri je konečná množina prepisovacích pravidiel typu x-->y, kde x,y sú reťazce nad VE, pričom x je neprázdny reťazec
  • φi: VE* --> P(Pi),
  • ψi: Vi+ --> P(Ri),
 • E reprezentuje prostredie: VE je abeceda a PE je množina evolučných pravidiel
 • Ai je i-ty agent: Vi je abeceda, Pi je množina evolučných pravidiel, Ri je množina akčných pravidiel, φi mapuje (vyberá) aplikovateľné evolučné pravidlá agenta na základe stavu prostredia, kým ψi vyberá aplikovateľné pravidlá agenta v závislosti na jeho stave. Názorná ukážka schémy sa nachádza na nasledujúcom obrázku
Schéma ekogramatického systému
Schéma ekogramatického systému

Hore
Kontakty:     webmaster     admin     chief
Valid HTML 4.01! Valid CSS!