Obsah
Úvod
História
Gramatické systémy a umelý život - ALife
Kolónie
Ekogramatické systémy
Literatúra
O tejto kapitoleOstatné kapitoly
Genetické algoritmy
Genetické programovanie
Umelá embryogenéza
Evolučný dizajn
Interaktívny evolučný výpočet
Ekogramatiky
Evolučný hardware


Hlavne menu
 O nás
 Tutoriály
 Archiv


Kolónie

Podkapitoly:

Rozdelenie kolónií

Kolónie sú gramatickými modelmi multiagentových systémov motivovaných subsumpčnými architektúrami a sú špeciálnym typom kooperatívnych gramatických systémov. Boli uvedené v (Kelemen a Kelemenová, 1992) ako konečná množina regulárnych gramatík, pričom každá z gramatík generuje konečný jazyk.

Na obrázku je znázornená kolónia, P1 až Pn predstavujú gramatiky - agentov.

Schéma kolónie
Schéma kolónie

Kolónia vplýva na symbolické prostredie a mení jeho stavy len prepisovacími pravidlami agentov - gramatík. Každý stav prostredia je popísaný (konečným) reťazcom symbolov. Množina všetkých možných stavov prostredia je teda jazykom kolónie. Presnejšie, správanie kolónie je definované ako množina všetkých reťazcov, ktoré môžu byť vygenerované z daného štartovacieho reťazca.

Definícia:
Kolónia je trojica C = (R,V,T), kde

  • R = {Ri | 1 ≤ i ≤ n} je konečná množina regulárnych gramatík Ri = (Ni,Ti,Pi,Si), generujúca jazyky L(Ri). Ri je komponent C.
  • V = U(Ti U Ni) je abecedou kolónie, a
  • T je terminálnou abecedou kolónie.

Je dôležité, že terminálne symboly jedneho komponentu môžu byť neterminálmi ineho.

Hore
Kontakty:     webmaster     admin     chief
Valid HTML 4.01! Valid CSS!