Obsah
Úvod
História
Gramatické systémy a umelý život - ALife
Kolónie
Ekogramatické systémy
Literatúra
O tejto kapitoleOstatné kapitoly
Genetické algoritmy
Genetické programovanie
Umelá embryogenéza
Evolučný dizajn
Interaktívny evolučný výpočet
Ekogramatiky
Evolučný hardware


Hlavne menu
 O nás
 Tutoriály
 Archiv


Gramatické systémy a umelý život - ALife

Koncom osemdesiatych rokov sa začal boom v oblasti ALife. Základným pojmom v tejto oblasti je už spomínaná emergencia. Aj správanie reálnych živých organizmov emerguje z interakcií obrovského počtu neživých molekúl, bez globálneho riadenia pre každý orgán.

Základné vlastnosti ALife modelov (Langton, 1989):

  • pozostávajú z populácie jednoduchých programov alebo špecifikácií
  • neexistuje nadradený program, ktorý by riadil činnosť všetkých ostatných
  • každý z programov popisuje ako daná entita reaguje na stav jej lokálneho prostredia, zahrňujúc stretnutia s inými entitami
  • neexistujú pravidlá ktoré by diktovali globálne správanie
  • každé správanie na úrovni vyššej ako jednotlivých programov-entít je teda emergentné

Dôležitou vlastnosťou živých organizmov je ich schopnosť reagovať a prispôsobovať sa zmenám prostredia. Popis prostredia v uvedenom kontexte programových entít je znovu program, s vlastným správaním. Takýto model, v ktorom prostredie má vlastnú dynamiku, je ovplyvňované správaním sa entít - organizmov, správania a stavy organizmov závisia znovu od stavu prostredia, pričom všetky stavy sú popísané reťazcami a pravidlá zmien sú pravidlami gramatík sa nazýva ekogramatický systém (Csuhaj-Varjú, Kelemen, Kelemenová, Paun, 1997).

Hore
Kontakty:     webmaster     admin     chief
Valid HTML 4.01! Valid CSS!