Obsah
Úvod
História
Gramatické systémy a umelý život - ALife
Kolónie
Ekogramatické systémy
Literatúra
O tejto kapitoleOstatné kapitoly
Genetické algoritmy
Genetické programovanie
Umelá embryogenéza
Evolučný dizajn
Interaktívny evolučný výpočet
Ekogramatiky
Evolučný hardware


Hlavne menu
 O nás
 Tutoriály
 Archiv


Úvod

Táto práca slúži ako prehľad definícií a vlastností dvoch súvisiacich pojmov, ktoré boli zavedené pre štúdium systémov založených na komunite agentov ,ich prostredí a vzájomných interakciách. Ide teda o gramatické modely, ktoré môžu popisovať vlastnosti ekologických, ekonomických a sociálnych systémov.

Kolónia je súbor regulárnych gramatík, pričom každá z gramatík generuje konečný jazyk. Tieto komponenty spolu generujú jazyk, pričom spôsob akým môžu použiť svoje prepisovacie pravidlá udáva spôsob akým agenti v prostredí kooperujú.

Ekogramatický systém má agentov, ktorí majú vnútorné stavy, ktoré sa môžu meniť na základe zmien v prostredí na ktoré vplývajú. Môžu na seba tiež vzájomne priamo vplývať. Prostredie má vlastnú dynamiku v podobe paralelných prepisovacích pravidiel.

Hore
Kontakty:     webmaster     admin     chief
Valid HTML 4.01! Valid CSS!