Ostatné kapitoly
Genetické algoritmy
Genetické programovanie
Umelá embryogenéza
Evolučný dizajn
Interaktívny evolučný výpočet
Ekogramatiky
Evolučný hardware


Hlavne menu
 O nás
 Tutoriály
 Archiv


Ekogramatiky

Podkapitoly:

Úvod
História
Gramatické systémy a umelý život - ALife
Kolónie
Ekogramatické systémy
Literatúra

Jedná sa o gramatické modely, ktoré môžu popisovať vlastnosti ekologických, ekonomických a sociálnych systémov. Založené sú na komunite agentov a ich vzájomných interakciách v prostredí.

Hore
Kontakty:     webmaster     admin     chief
Valid HTML 4.01! Valid CSS!