Ostatné kapitoly
Genetické algoritmy
Genetické programovanie
Umelá embryogenéza
Evolučný dizajn
Interaktívny evolučný výpočet
Ekogramatiky
Evolučný hardware


Hlavne menu
 O nás
 Tutoriály
 Archiv


Genetické programovanie

Podkapitoly:

Úvod
Všeobecná schéma GP
Popis jedinca GP
Operátory GP
Riadiace parametre GP
Aplikácie GP
Literatúra a linky

Špeciálny typ evolučných algoritmov, v ktorom sa na uloženie genetického kódu jedinca nepoužije binárny reťazec pevnej dĺžky, ale hierarchická stromová štruktúra. Ide o prehľadávanie priestoru možných programov riešiacich zadaný problém.

Hore
Kontakty:     webmaster     admin     chief
Valid HTML 4.01! Valid CSS!