Ostatné kapitoly
Freemanove K modely
Umelé imunitné systémy
Biomimicry - Biomimetics
Umelé chémie
Chemické vlny
DNK počítače
Artificial Music
Memetika
Artificial Life Games
Artificial Art
Väzenská dilema


Hlavne menu
 O nás
 Tutoriály
 Archiv


Biomimicry - Biomimetics

Podkapitoly:

Úvod
Výhody
Biomimicry verzus klasické riešenie
Prípadové štúdie
Reálne projekty na báze biomimicry
Úvaha - je biomimicry dôležitá ?
Úvaha - ako biomimicry zmení náš život ?
Záver
Linky

Nová veda, ktorá študuje najlepšie prístupy a dizajny prírody a aplikuje ich pri riešení ľudských problémov.

Hore
Kontakty:     webmaster     admin     chief
Valid HTML 4.01! Valid CSS!