Obsah
Pickoverove biomorfy.
Algoritmy
Význam farieb.
Galéria Pickoverovych biomorfov.
Galéria modifikovaných Pickoverovych biomorfov.
Java Applet
Download.
Linky a literatúra
O tejto kapitoleOstatné kapitoly
Dimenzia pobrežia
Chaos - úvod
Model kyvadla
Pickoverove biomorfy
Fraktály v prírode
Teória katastrôf
Fractint
Lotka-Volterra model
IFS - systém iterovaných funkcií
Logistická rovnica
Mandelbrotova množina
Newtonova metóda generuje fraktály


Hlavne menu
 O nás
 Tutoriály
 Archiv


Linky a literatúra

Linky

  1. http://sprott.physics.wisc.edu/pickover/home.htm
  2. http://www.efg2.com/lab/FractalsAndChaos/Default.htm
    • fraktály, chaos, obrázky z iterovaných funkcií - odkazy na iné stránky

Literatúra

  1. Pickover,C.A.: Computers, Pattern, Chaos and Beauty. Alan Sutton Publishing, 1990
  2. Pickover,C.A.: Math & Beauty. Computer graphics world, 10/7(1987), 143-145
  3. Pickover,C.A.: Biomorphs: Computer Displays of Biological Forms Generated from Mathematical Feedback Loops. Computer graphics forum, 5(1986), 313-316
  4. Pickover,C.A., Khorasani E.: Computer Graphics Generated from The Iteration of Algebraic Transformations in The Complex Plane. Comput. & Graphics, 9/2(1985), 147-151

Hore
Kontakty:     webmaster     admin     chief
Valid HTML 4.01! Valid CSS!