Obsah
Pickoverove biomorfy.
Algoritmy
Význam farieb.
Galéria Pickoverovych biomorfov.
Galéria modifikovaných Pickoverovych biomorfov.
Java Applet
Download.
Linky a literatúra
O tejto kapitoleOstatné kapitoly
Dimenzia pobrežia
Chaos - úvod
Model kyvadla
Pickoverove biomorfy
Fraktály v prírode
Teória katastrôf
Fractint
Lotka-Volterra model
IFS - systém iterovaných funkcií
Logistická rovnica
Mandelbrotova množina
Newtonova metóda generuje fraktály


Hlavne menu
 O nás
 Tutoriály
 Archiv


Galéria modifikovaných Pickoverovych biomorfov.

Na tejto stránke sú uvedené len zmenšeniny. Na získanie originálnych obrázkov kliknite na zmenšeniny. (Veľkosť originálov je do 20kB.)

Tieto obrázky vznikli, keď som tvoril program PBIO a urobil som malú chybičku v konvergenčnom teste algoritmu.

Obrázky, ktoré vznikli chybným algoritmom:

Hore
Kontakty:     webmaster     admin     chief
Valid HTML 4.01! Valid CSS!