Obsah
Pickoverove biomorfy.
Algoritmy
Význam farieb.
Galéria Pickoverovych biomorfov.
Galéria modifikovaných Pickoverovych biomorfov.
Java Applet
Download.
Linky a literatúra
O tejto kapitoleOstatné kapitoly
Dimenzia pobrežia
Chaos - úvod
Model kyvadla
Pickoverove biomorfy
Fraktály v prírode
Teória katastrôf
Fractint
Lotka-Volterra model
IFS - systém iterovaných funkcií
Logistická rovnica
Mandelbrotova množina
Newtonova metóda generuje fraktály


Hlavne menu
 O nás
 Tutoriály
 Archiv


Galéria Pickoverovych biomorfov.

Uvádzané obrazce boli vygenerované programom PBIO.

Na tejto stránke sú uvedené len zmenšeniny. Na získanie originálnych obrázkov kliknite na zmenšeniny. (Veľkosť originálov je do 32kB.)

Význam štandardných farieb bodov v programe PBIO (a v galérii):

  • ak bod konverguje (je "bounded"), zobrazí sa čiernou farbou (B)
  • ak bod nekonverguje, čiže prekročí prahovú hodnotu po k krokoch, zobrazí sa v k-tej farbe (pri vyššom počte iterácií sa farby 1 - 15 cyklicky opakujú) - každá farba teda znamená 1 iteráciu naviac
  • táto paleta je v programe PBIO ako štandardná, farby sa však dajú ľubovoľne zamieňať (v galérii sú v poradí uvedenom na obrázku)

Obrázky, ktoré vzniknú iterovaním jednoduchých funkcií:

Biomorfy vytvorené zložitejšími funkciami:

Biomorfy v 16 farbách:

Sebepodobnosť pri zväčšovaní detailov:
(v zátvorkách je uvedené, koľkonásobne sú obrázky zväčšené)

(x16) (x28)
(x32)

Ukážka vplyvu hodnoty komplexnej konštnty u na tvar biomorfu:

u = 0+0i -0.5+0i +0.5+0i 0-0.5i 0+0.5i
u = 0.5+0.5i 0.65+0.1i 0.8+0.2i

Ukážka vplyvu zmeny prahovej hodnoty T na tvar biomorfu:

T = 1 T = 2 T = 8
T = 2 T = 16

Hore
Kontakty:     webmaster     admin     chief
Valid HTML 4.01! Valid CSS!