Obsah
Pickoverove biomorfy.
Algoritmy
Význam farieb.
Galéria Pickoverovych biomorfov.
Galéria modifikovaných Pickoverovych biomorfov.
Java Applet
Download.
Linky a literatúra
O tejto kapitoleOstatné kapitoly
Dimenzia pobrežia
Chaos - úvod
Model kyvadla
Pickoverove biomorfy
Fraktály v prírode
Teória katastrôf
Fractint
Lotka-Volterra model
IFS - systém iterovaných funkcií
Logistická rovnica
Mandelbrotova množina
Newtonova metóda generuje fraktály


Hlavne menu
 O nás
 Tutoriály
 Archiv


Význam farieb.

Farby.

Význam farieb bodov v applete:

  • ak bod konverguje (je "bounded"), zobrazí sa čiernou farbou (B)
  • ak bod nekonverguje, čiže prekročí prahovú hodnotu po k krokoch, zobrazí sa v k-tej farbe (pri vyššom počte iterácií sa farby 1 - 16 cyklicky opakujú) - každá farba teda znamená 1 iteráciu naviac

Význam štandardných farieb bodov v programe PBIO (a v galérii):

  • ak bod konverguje (je "bounded"), zobrazí sa čiernou farbou (B)
  • ak bod nekonverguje, čiže prekročí prahovú hodnotu po k krokoch, zobrazí sa v k-tej farbe (pri vyššom počte iterácií sa farby 1 - 15 cyklicky opakujú) - každá farba teda znamená 1 iteráciu naviac
  • táto paleta je v programe PBIO ako štandardná, farby sa však dajú ľubovoľne zamieňať (v galérii sú v poradí uvedenom na obrázku)

Hore
Kontakty:     webmaster     admin     chief
Valid HTML 4.01! Valid CSS!