Obsah
Pickoverove biomorfy.
Algoritmy
Význam farieb.
Galéria Pickoverovych biomorfov.
Galéria modifikovaných Pickoverovych biomorfov.
Java Applet
Download.
Linky a literatúra
O tejto kapitoleOstatné kapitoly
Dimenzia pobrežia
Chaos - úvod
Model kyvadla
Pickoverove biomorfy
Fraktály v prírode
Teória katastrôf
Fractint
Lotka-Volterra model
IFS - systém iterovaných funkcií
Logistická rovnica
Mandelbrotova množina
Newtonova metóda generuje fraktály


Hlavne menu
 O nás
 Tutoriály
 Archiv


Download.

 • Java Applet na generovanie Pickoverových biomorfov:
  • applet dokáže zobraziť biomorfy podľa 2^7 iteračných funkcií (súčet 7 podfunkcií)
  • ponúka zobrazenie čiernobiele, alebo v 16 farbách podľa viditeľnej palety
  • umožňuje označiť výrez v obrázku pomocou myši a následne zväčšiť
  • poskytuje výber z 20 príkladov biomorfov
  • umožňuje meniť veľkosť okna pre zobrazovanie
  • applet so zdrojovým kódom(26kB)
 • PBIO - program na generovanie Pickoverových biomorfov:
  • požaduje MS-DOS, procesor aspoň 386, VGA, myš - je teda nenáročný, avšak kvôli časovej zložitosti algoritmu odporúčam stroje s taktom 200MHz a vyššie
  • iteračnú funkciu je možné "poskladať" ako súčet (max. 7) podfunkcií
  • program umožňuje uloženie obrázku na disk vo formáte .BMP
  • poskytuje možnosť označiť výrez v obrázku pomocou myši a následne ho zväčšiť
  • umožňuje meniť veľkosť obrázku
  • ponúka zobrazenie buď čiernobiele, alebo v 16 farbách
  • spustiteľný program (65kB)
  • zdrojový kód (Borland C++ 3.1) (16kB)
 • Java miniapplet na generovanie Pickoverovych biomorfov (s výberom z predvolených funkcií):
  • zobrazuje biomorfy pre 6 rôznych funkcií (6 predvolených príkladov)
  • ponúka možnosť čiernobieleho alebo farebného zobrazenia
  • umožňuje zväčšiť zvolenú oblasť obrázku
  • applet so zdrojovým kódom (69kB)
 • Java miniapplet na generovanie Pickoverovych biomorfov (s vytvorením vlastnej funkcie):
  • umožňuje vytvoriť vlastnú iteračnú funkciu (ako súčet vybraných podfunkcií zo 7 ponúknutých možností a zvolenej komplexnej konštanty u) pre ktorú zobrazí odpovedajúci biomorf
  • ponúka čiernobiele alebo farebné zobrazenie
  • umožňuje zväčšiť zvolenú oblasť obrázku
  • applet so zdrojovým kódom (71kB)

Hore
Kontakty:     webmaster     admin     chief
Valid HTML 4.01! Valid CSS!