Ostatné kapitoly
Dimenzia pobrežia
Chaos - úvod
Model kyvadla
Pickoverove biomorfy
Fraktály v prírode
Teória katastrôf
Fractint
Lotka-Volterra model
IFS - systém iterovaných funkcií
Logistická rovnica
Mandelbrotova množina
Newtonova metóda generuje fraktály


Hlavne menu
 O nás
 Tutoriály
 Archiv


Pickoverove biomorfy

Podkapitoly:

Pickoverove biomorfy.
Algoritmy
Význam farieb.
Galéria Pickoverovych biomorfov.
Galéria modifikovaných Pickoverovych biomorfov.
Java Applet
Download.
Linky a literatúra

Zmenou testu konvergencie pri konštrukcii Mandelbrotovej množiny a použitím iných nelineárnych generujúcich funkcií získame rôzne fraktálové štruktúry, pripomínajúce tvarom jednoduché živé organizmy.

Hore
Kontakty:     webmaster     admin     chief
Valid HTML 4.01! Valid CSS!