Ostatné kapitoly
Genetické algoritmy
Genetické programovanie
Umelá embryogenéza
Evolučný dizajn
Interaktívny evolučný výpočet
Ekogramatiky
Evolučný hardware


Hlavne menu
 O nás
 Tutoriály
 Archiv


Umelá embryogenéza

Podkapitoly:

Úvod
Prehľad Umelej Embryogenézy
Gramatický prístup
Bunková chémia
Jednotná perspektíva
Dimenzie vývoja
Budúci vývoj Umelej Embryogenézy
Literatúra a linky

Umelá embryogenéza je disciplína inšpirovaná prirodzeným vývinom embrya. Využíva evolučné mechanizmy, kde tie isté gény sú používané viackrát.

Hore
Kontakty:     webmaster     admin     chief
Valid HTML 4.01! Valid CSS!