Obsah
Úvod
Mandelbrotova množina
Dynamika iterovania a vzťah MM a JM
Algoritmus tvorby MM aJM
Galéria JM
Galéria MM
Java Applet
Literatúra a linky
Generovanie farieb v appletoch
O tejto kapitoleOstatné kapitoly
Dimenzia pobrežia
Chaos - úvod
Model kyvadla
Pickoverove biomorfy
Fraktály v prírode
Teória katastrôf
Fractint
Lotka-Volterra model
IFS - systém iterovaných funkcií
Logistická rovnica
Mandelbrotova množina
Newtonova metóda generuje fraktály


Hlavne menu
 O nás
 Tutoriály
 Archiv


Literatúra a linky

Literatúra

 1. H.O. Peitgen, P.H. Richter: The beauty of fractals. Springer - Verlag Berlin Heidelberg, 1986
 2. D. Wells: The Penguin Dictionary of Curious and Interesting Geometry. London: Penguin, (1991), pp. 146-148

Linky

 1. http://membrane.com/chaos.html - všeobecný popis chaosu, fraktálový generátor
 2. http://www.npac.syr.edu/users/zeynep/FRACTALS/Select.html - všeobecný popis chaosu
 3. http://www.npac.syr.edu/users/zeynep/FRACTALS/fractals.html - applet na tvorbu fraktálov
 4. http://library.thinkquest.org/2647/chaos/chaos.htm - všeobecný popis chaosu aj s JAVA appletmi
 5. http://mcasco.com/oamsjsr.html - applet
 6. http://artax.karlin.mff.cuni.cz/~xaos/index_f.html - chaos všeobecne, česká stránka
 7. http://www.linuxgazette.cz/issue10/xaos.html - popis softwaru pod linux pre generovanie obrázkov
 8. http://www.xaostools.com/ - software
 9. http://www.isbister.com/download.html - software
 10. http://www.liii.com/~evh/fractal_applet/FractApplet/ - software

Hore
Kontakty:     webmaster     admin     chief
Valid HTML 4.01! Valid CSS!