Obsah
Úvod
Mandelbrotova množina
Dynamika iterovania a vzťah MM a JM
Algoritmus tvorby MM aJM
Galéria JM
Galéria MM
Java Applet
Literatúra a linky
Generovanie farieb v appletoch
O tejto kapitoleOstatné kapitoly
Dimenzia pobrežia
Chaos - úvod
Model kyvadla
Pickoverove biomorfy
Fraktály v prírode
Teória katastrôf
Fractint
Lotka-Volterra model
IFS - systém iterovaných funkcií
Logistická rovnica
Mandelbrotova množina
Newtonova metóda generuje fraktály


Hlavne menu
 O nás
 Tutoriály
 Archiv


Galéria MM

Mandelbrotova množina a jej zväčšenia.

Mandelbrotova množina.

Zväčšená Mandelbrotova množina. (výrez A)

Zväčšená Mandelbrotova množina. (výrez B)

Zväčšená Mandelbrotova množina. (výrez C)
Postupnosť zväčšení MM (v každom kroku sa obrázok 10 - násobne zväčší).
Postupnosť zväčšení MM (v každom kroku sa obrázok 10 - násobne zväčší).

Hore
Kontakty:     webmaster     admin     chief
Valid HTML 4.01! Valid CSS!