Obsah
Úvod
Mandelbrotova množina
Dynamika iterovania a vzťah MM a JM
Algoritmus tvorby MM aJM
Galéria JM
Galéria MM
Java Applet
Literatúra a linky
Generovanie farieb v appletoch
O tejto kapitoleOstatné kapitoly
Dimenzia pobrežia
Chaos - úvod
Model kyvadla
Pickoverove biomorfy
Fraktály v prírode
Teória katastrôf
Fractint
Lotka-Volterra model
IFS - systém iterovaných funkcií
Logistická rovnica
Mandelbrotova množina
Newtonova metóda generuje fraktály


Hlavne menu
 O nás
 Tutoriály
 Archiv


Galéria JM

Obrázky JM pre rôzne hodnoty c :

c = -1.32
c = -0.12 + 0.74 i
c = i
c = -1.75
c = 0.39 + 0.2167857
c = -0.5
c = -0.15652 - 1.03225 i
c = 0.11031 - 0.67037 i

Hore
Kontakty:     webmaster     admin     chief
Valid HTML 4.01! Valid CSS!