Ostatné kapitoly
Dimenzia pobrežia
Chaos - úvod
Model kyvadla
Pickoverove biomorfy
Fraktály v prírode
Teória katastrôf
Fractint
Lotka-Volterra model
IFS - systém iterovaných funkcií
Logistická rovnica
Mandelbrotova množina
Newtonova metóda generuje fraktály


Hlavne menu
 O nás
 Tutoriály
 Archiv


Mandelbrotova množina

Podkapitoly:

Úvod
Mandelbrotova množina
Dynamika iterovania a vzťah MM a JM
Algoritmus tvorby MM aJM
Galéria JM
Galéria MM
Java Applet
Literatúra a linky
Generovanie farieb v appletoch

Mandelbrotova množina patrí medzi najznámejšie fraktály. Vzniká pri iterácii jednoduchej kvadratickej funkcie komplexnej premennej. Je názornou ukážkou toho, ako jednoduché pravidlo môže generovať veľmi zložitú štruktúru.

Hore
Kontakty:     webmaster     admin     chief
Valid HTML 4.01! Valid CSS!