Ostatné kapitoly
Genetické algoritmy
Genetické programovanie
Umelá embryogenéza
Evolučný dizajn
Interaktívny evolučný výpočet
Ekogramatiky
Evolučný hardware


Hlavne menu
 O nás
 Tutoriály
 Archiv


Evolučný dizajn

Podkapitoly:

Úvod
Evolučná optimalizácia
Kreatívny evolučný dizajn
Evolučné umenie
Evolučné formy umelého života
Aplikácie evolučného dizajnu
Interaktívna evolúcia
Projekt GOLEM
Linky

Disciplína, ktorá má svoje korene v informatike, dizajne a evolučnej biológii. Je to odvetvie evolučných algoritmov, ktoré rozširuje a kombinuje CAD a analytický software používaný v dizajne, a využíva myšlienky z prírodnej evolúcie.

Hore
Kontakty:     webmaster     admin     chief
Valid HTML 4.01! Valid CSS!